Giao hàng từ Nhật Bản
Sắp xếp lại
Lịch sử
Hướng dẫn
Vải vóc
Cái nút
dây kéo
Ruy-băng
CHỖ THOÁT
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt chung
Bạn không thể thay đổi bất kỳ cài đặt chung nào cho đến khi Đăng ký và Đăng nhập Tài khoản .
ApparelX là trang thương mại điện tử B2B dành cho ngành may mặc.
Trang web chính thức của ApparelX! Nay đã có tiếng Việt!
25FK Dây Khoá Kéo FLAT KNIT® YKK
25FK Dây Khoá Kéo FLAT KNIT® YKK Ảnh phụ25FK Dây Khoá Kéo FLAT KNIT® YKK Ảnh phụ25FK Dây Khoá Kéo FLAT KNIT® YKK Ảnh phụ25FK Dây Khoá Kéo FLAT KNIT® YKK Ảnh phụ

25FK
Dây Khoá Kéo FLAT KNIT®

ApparelX ID:1004215
dây khoá kéo này thường được sử dụng trong váy và quần của phụ nữ. dây khoá kéo theo đuổi độ mỏng và mềm mại bằng cách dệt các phần tử vào băng vải dệt kim .
Màu sắc không được liệt kê dưới đây cũng có thể được sắp xếp. Trong trường hợp đó, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy và sẽ mất khoảng 3-4 tuần để giao hàng.
!

Vui lòng chọn ưu tiên ngày giao hàng hoặc nhà máy sản xuất từ ​​các tùy chọn ở cuối trang.

・Trong trường hợp ưu tiên ngày giao hàng, quá trình xử lý có thể lâu hơn và đơn giá sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu màu không có trong kho, chúng tôi sẽ đề xuất màu tương tự.

Nhấp vào đây để biết ngày giao hàng ước tính khi ưu tiên cho ngày giao hàng.

・Trong trường hợp sản xuất tại nhà máy, sẽ mất khoảng 3-4 tuần để giao hàng.


!

Kích thước tối đa để sản xuất gia công là 56 cm. Xin lưu ý rằng chiều dài hơn 60 cm được sản xuất tại nhà máy.

Nhà sản xuất:YKK
Nhà cung cấp:
Kích thước:Vui lòng chọn Màu sắc:Vui lòng chọn
Tình trạng tồn kho(*):Hiển thị sau khi đăng ký tài khoản
trước thuế
Số lượng

Kích thước

Vui lòng chọn mộtkích thước:
8CM
9CM
10CM
11CM
12CM
13CM
14CM
15CM
16CM
17CM
18CM
19CM
20CM
21CM
22CM
23CM
24CM
25CM
26CM
27CM
28CM
29CM
30CM
31CM
32CM
33CM
34CM
35CM
36CM
37CM
38CM
39CM
40CM
41CM
42CM
43CM
44CM
45CM
46CM
47CM
48CM
49CM
50CM
51CM
52CM
53CM
54CM
55CM
56CM
60CM
100CM

Màu sắc

Vui lòng chọn một màu:
002
004
009
010
011
022
026
027
029
030
Màu Trắng Ngà
032
033
034
041
042
044
045
048
050
052
054
056
057
058
059
062
066
067
068
069
070
071
074
075
076
080
086
088
090
093
094
095
096
101
105
106
108
109
112
114
116
122
123
124
127
129
133
134
135
138
142
153
154
155
156
162
168
169
Xanh đậm
178
180
181
182
184
185
186
187
190
191
194
195
205
206
207
208
211
212
213
214
216
219
221
222
223
226
227
232
235
236
242
245
247
249
254
256
257
259
260
262
264
266
268
269
272
273
274
281
283
284
286
289
291
293
297
301
306
312
316
317
322
324
326
327
331
335
338
339
343
344
345
347
350
352
363
364
366
368
369
372
377
378
405
409
501
Trắng
502
503
504
505
506
508
509
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
522
523
527
528
530
532
535
538
540
541
542
543
545
546
547
548
550
551
552
553
554
555
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
đen
801
804
806
807
809
810
811
812
813
815
817
819
821
822
824
825
828
829
831
834
841
844
846
850
851
852
853
854
856
859
860
861
864
867
874
878
882
883
884
886
890
892
893
895
896
898
902
903
904
906
908
912
913
914
915
916
917
918
960
979

Ghi chú đặt hàng

Bạn có thể viết ghi chú cho nhà cung cấp, hoặc cho đơn hàng:

Mô tả mặt hàng

dây khoá kéo này thường được sử dụng trong váy và quần của phụ nữ. dây khoá kéo theo đuổi độ mỏng và mềm mại bằng cách dệt các phần tử vào băng vải dệt kim .
Màu sắc không được liệt kê dưới đây cũng có thể được sắp xếp. Trong trường hợp đó, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy và sẽ mất khoảng 3-4 tuần để giao hàng.
!

Vui lòng chọn ưu tiên ngày giao hàng hoặc nhà máy sản xuất từ ​​các tùy chọn ở cuối trang.

・Trong trường hợp ưu tiên ngày giao hàng, quá trình xử lý có thể lâu hơn và đơn giá sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu màu không có trong kho, chúng tôi sẽ đề xuất màu tương tự.

Nhấp vào đây để biết ngày giao hàng ước tính khi ưu tiên cho ngày giao hàng.

・Trong trường hợp sản xuất tại nhà máy, sẽ mất khoảng 3-4 tuần để giao hàng.


!

Kích thước tối đa để sản xuất gia công là 56 cm. Xin lưu ý rằng chiều dài hơn 60 cm được sản xuất tại nhà máy.

* Đơn giá sẽ thay đổi đối với đơn hàng từ 10 cái trở lên.
* Vì chất liệu của phần tử và băng khác nhau, nên màu sắc có thể hơi khác một chút.
* Khi thay đổi thanh trượt, vui lòng ghi rõ số bộ phận của thanh trượt (tính phí riêng).
・ Ngày vận chuyển ước tính khi được xử lý
số lượng ngày xuất hàng
1-3 Ngày hôm sau (1 ngày)
-5 Ngày mốt (thứ 2)
-Mười 3 ngày
11 trở lên Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

↓ ↓ ↓ Đây là video giải thích cặn kẽ. Mời các bạn xem! ( Hãy đăng ký kênh luôn nhé! )

Thể loại
Danh Mục Con
Giới Tính
Kích Thước Răng
Danh mục
Vật liệu
polyester
Từ khóa
Vải Dệt Kim Phẳng, Cuộn Dây, Dây Dây Khoá Kéo Cuộn
Nhà sản xuất
Chia sẻ sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Liên quan đến mặt hàng này, có những câu hỏi thường gặp sau:
Bạn có thể sắp xếp dây khoá kéo YKK cũ của Mỹ không?
Chỉ có sẵn cho sản xuất nhà máy. Vui lòng cho phép 3-4 tuần để giao hàng.
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi từ trang hỗ trợ với các thông tin sau, chúng tôi sẽ xác nhận đơn giá và ngày giao hàng.

・ Danh mục sản phẩm dây khoá kéo [dừng, mở, dây khoá kéo 2 chiều dây khoá kéo 2 chiều (Chỉ màu vàng C/# là màu thành phần có thể gắn 2 thanh trượt như mở ngược.)]
・Kích thước, chiều dài, số lượng, màu thành phần, màu băng, thanh trượt, điểm dừng trên cùng, điểm dừng dưới cùng, tên thương hiệu sẽ được sử dụng
Bạn có xử lý dây khoá kéo loại mở không?
Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng loại dây khoá kéo loại mở sẽ ngừng bán xuất ở tất cả các kích cỡ kể từ tháng 3 năm 2022.
Mục này không thể được sắp xếp.
Bạn có mang theo loạt tay khéo Phéc mơ tuya trang trí như ZY02 và ZY13 không?
Có thể sắp xếp tay khéo Phéc mơ tuya cho loạt trang trí. Khi đặt hàng dây khoá kéo , vui lòng cho biết tay khéo Phéc mơ tuya mong muốn trong cột nhận xét trên trang sản phẩm ApparelX . Tay cầm loạt trang trí về cơ bản được sản xuất tại nhà máy.
Bạn có thể sắp xếp 4 kích cỡ của dây khoá kéo kim loại nhôm không?
Chúng tôi rất tiếc, nhưng nó sẽ ngừng bán vào tháng 3 năm 2022.
Nếu là nhôm YZiP độ xoắn tương tự thì xếp được 4 cỡ.
Dây buộc 4YANC dây khoá kéo (nhôm) 4 kích cỡ dừng
Dây buộc 4YANOR dây khoá kéo (nhôm) 4 cỡ mở
Có thể bố trí thanh trượt dây khoá kéo không có logo YKK/ EXCELLA không?
Có khả năng. Trong trường hợp đó, nó sẽ chỉ được sản xuất tại nhà máy. Chúng tôi sẽ sắp xếp nếu bạn có thể ghi vào cột ghi nhớ hoặc cột nhận xét khi đặt hàng.
Bạn có xử lý dây khoá kéo bằng hạt không?
Không có sản phẩm nào được gọi là dây khoá kéo có bi và thanh trượt có tên DABL là thanh trượt có bi.
Vui lòng chọn thanh trượt "DABL" từ trang sản phẩm dây khoá kéo mong muốn và đặt hàng.
Bạn có xử lý dây khoá kéo dài hơn 100 cm hoặc ngắn dây khoá kéo 20 cm không?
có thể được sắp xếp. Vui lòng chọn độ dài tương tự và viết độ dài bạn muốn vào cột nhận xét.
* Giá thay đổi tùy thuộc vào độ dài.
Bạn có mẫu màu cho màu băng?
Tôi nên chỉ định dây màu mạ cho thanh trượt như thế nào?dây sự chỉ rõ
E. Bức tranh
P. mạ niken cao cấp
N. Mạ niken
C5 Mạ bạc
C 6 mạ bạc mờ
H3 mạ bạc cổ
V3 mạ bạc đen
X6 màu đen mờ
Q. mạ vàng thật
Đơn vị tổ chức mạ vàng sang trọng
O mạ vàng
KQ mạ vàng rõ ràng
Tôi mạ vàng cổ
Vui lòng điền màu mong muốn vào cột ghi chú theo bảng tương ứng ở trên, chẳng hạn như "màu mạ thanh trượt P mong muốn".
Bạn có thể sắp xếp dây khoá kéo cho mặt sau không?
Có khả năng. Nếu bạn có thể ghi vào cột nhận xét hoặc cột ghi nhớ khi đặt hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp bằng dây khoá kéo ở mặt sau.
Tôi muốn cái có dây khoá kéo bên trái. Là nó có thể để đặt hàng?
Có khả năng. Đối với dây khoá kéo mở, số bộ phận kết thúc bằng OR cho phần chèn bên phải và OL cho phần chèn bên trái. Trong trường hợp dây khoá kéo dây khoá kéo 2 chiều , số cuối của bộ phận là MR cho phần chèn phải và ML cho phần chèn bên trái.
Hiện tại, ApparelX có trang sản phẩm chỉ dành cho nội dung chèn phù hợp, vì vậy bạn có thể đặt hàng từ trang sản phẩm chèn phù hợp không?
Nếu bạn chỉ định trong cột ghi chú tại thời điểm đặt hàng rằng bạn muốn thay đổi sang phụ trang bên trái, chúng tôi sẽ sắp xếp nó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về đơn giá riêng.
Tôi muốn nó riêng biệt mà không có điểm dừng trên cùng của dây khoá kéo. Là nó có thể để đặt hàng?
Có khả năng. Nếu bạn ghi rõ nó trong cột ghi chú khi đặt hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp nó. Chúng tôi sẽ liên hệ riêng với bạn để biết đơn giá.
Có thể đặt hàng với độ dài không được liệt kê trên trang sản phẩm không?
Có khả năng. Khi đặt hàng, vui lòng chọn độ dài gần với độ dài mong muốn của bạn, và nếu bạn chỉ định độ dài mong muốn trong cột ghi chú, chúng tôi sẽ thay đổi thành độ dài đó và sắp xếp. (Có thể mất một khoảng thời gian để giao hàng)
Có thể đặt hàng dây khoá kéo tăng dần 0,5 cm không? Nếu vậy tôi nên đặt hàng như thế nào?
Có khả năng. Nếu bạn chỉ định độ dài mong muốn trong cột ghi chú khi đặt hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp độ dài đó.
Có thể đặt một dây khoá kéo trong một màu sắc không được liệt kê trên trang sản phẩm? Nếu vậy, tôi nên đặt hàng như thế nào?
Có khả năng. Nếu bạn có thể chỉ định số màu mong muốn trong cột ghi chú khi đặt hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp theo màu đó.
* Những màu không ghi trên trang sản phẩm thường hết hàng, nếu hết màu sẽ được sắp xếp tại xưởng.
Thanh trượt cho dây khoá kéo kim loại màu trắng phía tây có màu gì?
Nó sẽ có màu niken. Màu niken có màu hơi vàng giống như đồng xu 500 yên, nhưng màu niken là màu trắng bạc sáng.
Tôi nên chọn thanh trượt nào nếu tôi muốn gắn bộ tay khéo Phéc mơ tuya sau này?
Vui lòng chọn một thanh trượt như CA hoặc ZA / ZF có thể được trang bị thêm với một tab tay khéo Phéc mơ tuya.
Sự khác biệt giữa CA và ZA / ZF là liệu một bộ tay khéo Phéc mơ tuya có thể được gắn vào từ gốc hay không.
tay khéo Phéc mơ tuya được bán bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau, nhưng vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật để biết chúng có thể được gắn vào CA hoặc ZA hay không.
Màu sắc của thanh trượt để trang bị thêm chỉ là màu kim loại.
Có thể thay đổi màu sắc của thanh trượt không?
Có khả năng. Theo nguyên tắc chung, nếu không có gì được chỉ định, dây khoá kéo kim loại sẽ có cùng màu với phần tử và các dây khoá kéo khác sẽ có thanh trượt cùng màu với màu băng.
(Thanh trượt có bộ kéo trang bị thêm chỉ có màu kim loại)
Màu sắc của thanh trượt trên trang sản phẩm là hàng mẫu, vì vậy màu sắc sẽ thay đổi tùy thuộc vào dây khoá kéo bạn đặt hàng.
Nếu bạn muốn thay đổi màu sắc của thanh trượt, vui lòng mô tả nó trong phần ghi nhớ đơn hàng.
Có thể chỉ bố trí thanh trượt cho dây khoá kéo YKK không?
Về cơ bản, chúng tôi không thể chấp nhận đơn đặt hàng cho thanh trượt một mình, nhưng chúng tôi có thể sắp xếp nó nếu bạn muốn sắp xếp nó cùng với dây khoá kéo xích hoặc nếu bạn sử dụng nó cho dây khoá kéo bạn đã mua từ APPARELX trước đây.
Trong trường hợp đó
Vui lòng cho chúng tôi biết loại, kích thước, màu sắc thanh trượt, số bộ phận thanh trượt và số lượng của dây khoá kéo YKK bạn đã mua từ biểu mẫu liên hệ trên trang hỗ trợ . Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi xác nhận.
Có thể sắp xếp danh mục dây khoá kéo toàn diện "FASTENING Senka" không?
Hiện tại, loại tập sách NHANH CHÓNG Senka không còn được sản xuất nữa. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng bạn có thể tải xuống từ trang web của YKK, vì vậy vui lòng kiểm tra nó từ đó.
https://www.ykkfastening.com/japan/catalog/
Tôi muốn có một dây khoá kéo đầu đối đầu và mông với mông. Tôi nên đặt hàng như thế nào?
Vui lòng đặt hàng một dây khoá kéo và ghi rõ "đối đầu" hoặc "đối đầu" trong cột nhận xét.
Chúng tôi sẽ xác nhận đơn giá và ngày giao hàng và liên hệ với bạn qua email.
Làm cách nào để chọn thanh trượt có hoặc không có khóa?
Bạn có thể đánh giá bằng chữ cái thứ hai của số bộ phận thanh trượt.
"A" = khóa tự động (Khi bạn nhả tay khỏi cần tay khéo Phéc mơ tuya sẽ tự động bị khóa, khóa được tháo ra bằng cách kéo chốt tay khéo Phéc mơ tuya)
"F" = không khóa (thanh trượt không khóa tab kéo ở bất kỳ vị trí nào trên thân máy bay)
"N" = Notch lock (Phần thân có một khía trên vai và khóa khi dây xích được mở để nó chạm vào vai)
"W" = có thể đảo ngược (có các thanh tay khéo Phéc mơ tuya mặt trước và mặt sau, có thể mở từ cả hai)
"U" = có thể đảo ngược (một thanh trượt tự động cho phép một người kéo di chuyển dọc theo đường ray quay và có thể đóng mở từ cả phía trước và phía sau.)
Tôi muốn đặt hàng với các thanh trượt khác nhau ở trên và dưới của dây khoá kéo mở ngược, tôi phải làm gì?
Nếu bạn viết thanh trượt lên và xuống mong muốn trong trường ghi nhớ của dây khoá kéo khi đặt hàng, chúng tôi sẽ thay đổi nó thành thanh trượt mong muốn và sắp xếp nó.
Tôi muốn đặt hàng với thanh trượt màu không được liệt kê trên trang sản phẩm, tôi phải làm gì?
Nếu bạn nhập màu và thanh trượt mong muốn trong trường ghi nhớ của dây khoá kéo khi đặt hàng, chúng tôi sẽ thay đổi và sắp xếp nó.

Lưu ý/ Câu hỏi thường gặp

Vui lòng xác nhận các mục cần chú ý về sản phẩm tại đây:
Về cách thanh toán khi bạn chọn phương thức Giao hàng nhanh:
Nếu chiều dài thực tế dây kéo khoá chênh lệch chiều dài đã đặt, đơn giá có thể thay đổi.
*** Trong trường hợp chuyển khoản vui lòng thanh toán sau khi đơn giá đã được kiểm tra.
*** Trong trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tính chi phí chênh lệch sau khi giá được kiểm tra.
Cảnh báo về hình ảnh
Hình ảnh có thể không phản ánh màu sắc thực. Nếu bạn định đặt hàng với số lượng lớn, vui lòng kiểm tra sản phẩm mẫu.
Thanh toán khi mua vải cây
Trong trường hợp mua vải cây, độ dài chính xác có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về độ dài sau khi kiểm tra.
*** Trong trường hợp chuyển khoản vui lòng thanh toán sau khi đơn giá đã được kiểm tra.
*** Trong trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tính chi phí chênh lệch sau khi giá được kiểm tra.
Có câu hỏi nào không? Đi đếnTrang hỗ trợ
Tập đoàn 75 năm bề dày lịch sử
Hàng Nhật Bản chất lượng cao
Giao hàng tiện lợi cùng EMS
Thanh toán tín dụng bảo mật

Nhận xét

Tham khảo nhận xét từ các khách hàng khác.

Đóng góp cho mọi người bằng cách gửi đánh giá của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Sản phẩm này có liên quan đến các sản phẩm sau:

Các sản phẩm được truy cập bởi những người đã xem sản phẩm này

Các mặt hàng cùng loại

Các mặt hàng cùng nhà sản xuất

Các mục được quảng cáo(Khuyến mãi)
Các mục có khả năng truy cập cao
Mặt hàng mới đến
Các mục được truy cập gần đây
Danh sách chuyên mục(Tìm kiếm mục theo danh mục)
Danh sách người tạo(Tìm kiếm mục theo nhà sản xuất)Danh sách đầy đủ
AMBIC
vải nỉ felt
ARINOBE CO., LTD.
Tập trung vào các loại sợi tự nhiên như bông, vải nhuộm từ vải
Asahi Bias(Công Nghiệp Vải Watanabe)
băng
Asahi KASEI
Bemberg (cupla) vải/ vải lót
Bắc Cao
Một nhà sản xuất dệt may với số lượng lớn các bản in gốc tập trung vào chất liệu bông.
CERRUTI
vải lễ phục
Chạy Hàng đầu
Lập kế hoạch và bán vải túi xách , v.v.
Cọc Cao Nhật Bản
Công ty sản xuất lông thú giả lông dài duy nhất tại Nhật Bản
CON HỔ
Dụng cụ sinh tồn ngoài trời thương hiệu chung [TIGER] thương hiệu chính hãng dây
CÔNG TY SAKURA
nhà sản xuất dệt in ban đầu
COSMO TEXTILE
vải bông
Daisada
Sản xuất ren / Đăng ten xoắn và bán ren / Đăng ten gốc
DAIYA BUTTON
cúc
DARIN (DARIN)
Băng trang trí
Dệt May Yoshiwa
Một nhà sản xuất dệt may ở thành phố Ibara, tỉnh Okayama, thánh địa của vải bò
Dệt Tốt
Nhà sản xuất hàng dệt may dành cho phụ nữ tập trung vào chất liệu len
DUCK TEXTILE
vải bông
Duraflex
mặt thắt lưng bộ phận
FIDLOCK
mặt thắt lưng bộ phận
Floria
ren / Đăng ten
Fuji Kinume
Vải / dệt
Fujisaki Textile
Dệt may
FUJIX
Nhà sản xuất chỉ hàng đầu
GAFFORELLI
Nhà sản xuất cúc Ý
Găng Tay
Vật liệu bên ngoài
Gondola Trading
Thợ làm móc
HYMO
Cốt lõi
IRIS
Bộ phận mặt thắt lưng cúc
Kyowa Lace
ren / Đăng ten
L-top(LOISIR)
Bemberg (Cupra) vải lót Jacquard
LAMPO(GIOVANNI LANFRANCHI SPA)
dây khoá kéo Ý
LINTON
vải Pretaporte
Masaru Kawagoe
Vật liệu bên ngoài
Masuda (Masuda)
vải
Matsubara
vải tập trung vào độ co giãn
Morito(MORITO)
Các bộ phận nói chung
Người đẹp Kumoi (Chubu Nhung Corduroy)
Một nhà sản xuất dệt may lên kế hoạch, sản xuất và bán su hào và vải Corduroy đặc biệt.
NIFCO(NIFCO)
mặt thắt lưng bộ phận
Nishiyama
vải lót polyester
NITTO Button
nhà sản xuất cúc yulia
Nittobo
Các khu vực keo mếch dựng
NỮ HOÀNG ACE
Một thương hiệu chính hãng của Kasai, một nhà sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch và sản xuất băng được lựa chọn cẩn thận.
Okura Shoji
Nguyên phụ liệu may mặc nói chung
ROSE BRAND (Marushin)
Nhà sản xuất băng và ruy băng hàng đầu
Sakamoto Saji Shoten
Nhà máy cúc vỏ trai Nara
Sankei
Tổng số nhà cung cấp nguyên phụ liệu may mặc
SASAKISELLM
Dệt may
SENDA
vải canvas / túi xách SENDA
SHIBAYA
vải(bông, sợi gai, len, sợi tổng hợp, v.v.)
SHINDO(SIC)
Nhà sản xuất băng và ruy băng hàng đầu
Sợi Kuwamura
Quần áo nam và nữ như áo sơ mi, áo khoác ngoài, đầm liền thân và quần
Styletex
vải áo khoác
Suncorona Oda
vải organdy
SUNWELL ( Giếng Trời )
Hàng dệt / vải
TAHOU
canh tóc canvas/ keo mếch dựng/ các bộ phận
Takisada Nagoya
Công cụ chuyển đổi dệt may hàng đầu của Nhật Bản
Tamura Mảnh
Vải, cắt và may, vải lót
Teijin
vải lót polyester
THOMAS MASON
vải áo sơ mi (cotton sang trọng)
TIẾP THEO30
vải dệt kim vải rib
Tohkai Thermo(Thermo)
canh tóc canvas và vùng lõi keo mếch dựng, băng ngừng phát triển
Tokai Textile
vải lót túi
TORAY
vải lót polyester
Trưởng Murata
Vật liệu bên ngoài
UBIC SRL
Nút Ý cúc quần áo nam sang trọng
Uesugi
Tổng công ty kinh doanh vải co giãn
Ueyama Textile
vải lót túi
Ueyama Textile
vải
Uni Textile
Nhà sản xuất dệt may gắn bó với các sản phẩm Nhật Bản
VANCET
Hàng dệt tiêu chuẩn phong phú và vật liệu chức năng / vải xu hướng
Vanners
Nhà sản xuất vải lụa của Anh (cà vạt)
Vilene (JAPAN Vilene Mật)
Cốt lõi
Yamamoto(EXCY)
Nhà sản xuất phụ kiện và phụ kiện trang lễ phục cho thợ may
YKK
Thương hiệu dây khoá kéo hàng đầu thế giới
Yukikazu
Nhà sản xuất xử lý nhiều loại hàng dệt chủ yếu dùng cho nội thất
Thứ tự âm tiết tiếng Nhật
SUSTAINABLE
OUTLET
Bemberg
CEO Interview
Giao hàng từ Nhật Bản
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi