Giao hàng từ Nhật Bản
Sắp xếp lại
Lịch sử
Hướng dẫn
Vải vóc
Cái nút
dây kéo
Ruy-băng
CHỖ THOÁT
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt chung
Bạn không thể thay đổi bất kỳ cài đặt chung nào cho đến khi Đăng ký và Đăng nhập Tài khoản .
ApparelX là trang thương mại điện tử B2B dành cho ngành may mặc.

Ký hiệu thương mại đặc biệt

Tên nhà phân phối

Design X Inc.


Giám đốc điều hành

Haruhiko Yamamoto


Vị trí

2-5, Kandasuda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041, Nhật Bản


Số điện thoại

+ 81-3-3254-1054


Địa chỉ email

info@apparel-x.com


URL bán hàng

https://www.apparel-x.com


Phương thức thanh toán

Thẻ tín dụng / Chuyển khoản / Thanh toán trên tài khoản / Tiền mặt khi nhận hàng


Phương thức phân phối sản phẩm

Sau khi sắp xếp bởi chúng tôi, giao hàng bởi công ty vận chuyển


Về hàng hóa trả lại và sản phẩm lỗi

Trong trường hợp "sản phẩm bị lỗi / Sản phẩm của chúng tôi nhầm lẫn", chúng tôi sẽ chịu chi phí. Nếu bạn có bất kỳ tai nạn như hư hỏng trong quá trình giao hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi mặt hàng mới càng sớm càng tốt với chi phí của chúng tôi.


Mục tiêu lợi nhuận

Trong trường hợp "sản phẩm bị lỗi hoặc sản phẩm của chúng tôi nhầm lẫn", sẽ có thể hoàn lại tiền nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày sau khi mua hàng.


Phương thức trả lại

Vui lòng yêu cầu hoàn lại tiền qua email. Chúng tôi sẽ chuyển giá mua vào tài khoản chỉ định trong vòng 7 ngày.


Biểu hiện và biện pháp phòng ngừa liên quan đến sản phẩm

Hình ảnh hiển thị trong sản phẩm này có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế do độ sáng của ảnh.


Giao hàng từ Nhật Bản
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi