Giao hàng đến Việt Nam
Hướng dẫn
Vải
Cúc
Dây kéo khoá
Ruybăng
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt khu vực
Bạn không thể thay đổi cài đặt khu vực. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt .
ApparelX là trang thương mại điện tử cung cấp nguyên phụ liệu may mặc cho doanh nghiệp trên toàn cầu.

ApparelX Point

Điểm ApparelX là gì?


ApparelX là điểm được thưởng khi bạn mua vật liệu may mặc trên trang web ApparelX và có thể được sử dụng như 1 điểm = 1 yên *. ApparelX được tích lũy khi đặt mua sản phẩm mục tiêu và số điểm tích lũy có thể được sử dụng như 1 điểm = 1 yên để mua sắm tại ApparelX.

*) Số tiền phí sẽ được quy đổi theo đơn vị tiền tệ mà bạn chọn.


Để biết lịch sử sử dụng và số dư điểm ApparelX , vui lòng kiểm tra trang Tài khoản của tôi .

Phép tính


Điểm được thưởng với tỷ lệ 1% giá sản phẩm. Nó có thể thay đổi mà không cần báo trước do các sản phẩm và chiến dịch không được bảo hiểm.

Nhận điểm


ApparelX có trạng thái đang chờ xử lý và đã cam kết. Tại thời điểm mua hàng, trạng thái tích điểm sẽ bị tạm dừng và sẽ được xác nhận trong vòng 5 ngày làm việc sau khi giao hàng. Bạn có thể sử dụng điểm trong ApparelX khi trạng thái được xác nhận. Ngoài ra, sau khi vận chuyển sản phẩm, nếu sản phẩm bị trả lại vì bất kỳ lý do gì, số điểm tích được sẽ bị trừ.

Ngày hết hạn của điểm


ApparelX hiện KHÔNG hết hạn. Ngày hết hạn có thể thay đổi. Trong trường hợp đó, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước.

Ghi chú


Có thể mất 1-2 ngày để điểm ApparelX được cấp và điểm ApparelX sử dụng được phản ánh trên trang ApparelX Point . ApparelX sẽ không đổi điểm ApparelX trong bất kỳ trường hợp nào.

ApparelX chỉ có thể được sử dụng với tài khoản đã kiếm được điểm. Không thể chuyển điểm ApparelX sang tài khoản khác. Tuy nhiên, điểm có thể được chia sẻ giữa những người dùng của cùng một công ty khi hoạt động với nhiều người dùng trong một công ty.

Giao hàng đến Việt Nam
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi