Giao hàng từ Nhật Bản
Sản phẩm đã mua
Lịch sử
Hướng dẫn
Vải
Cúc áo
Dây kéo
Ruy băng
Giảm giá
MỚI!
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt chung
Bạn không thể thay đổi bất kỳ cài đặt chung nào cho đến khi Đăng ký và Đăng nhập Tài khoản .
ApparelX là trang thương mại điện tử B2B dành cho ngành may mặc.

Các hướng dẫn khác

Phí cắt vải, phí bán lẻ


Các phụ phí khi đặt hàng như phí cắt vải, phí bán lẻ và giới hạn số lượng đặt hàng do nhà sản xuất quyết định. ApparelX không có quyền hạn thay đổi những phụ phí và giới hạn này.

Giá cả


Giá cả có thể thay đổi mà không báo trước lý do.

Về thông số sản phẩm


Các thông số kỹ thuật của sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm là thông số của nhà sản xuất hoặc các thông số thực tế do chúng tôi đo lường.

Về màu sắc và hoa văn


Xin lưu ý một số sản phẩm được sản xuất thủ thủ công sẽ không cùng màu sắc và hoa văn.
Giao hàng từ Nhật Bản
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi