Giao hàng đến Việt Nam
Hướng dẫn
Vải
Cúc
Dây kéo khoá
Ruybăng
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt khu vực
Bạn không thể thay đổi cài đặt khu vực. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt .
ApparelX là trang thương mại điện tử cung cấp nguyên phụ liệu may mặc cho doanh nghiệp trên toàn cầu.

Khác

Về giá cả


Giá có thể được thay đổi mà không cần báo trước do sửa đổi giá. Xin lưu ý.

Về thông số sản phẩm


Các thông số kỹ thuật của sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm là thông số của nhà sản xuất hoặc các giá trị thực tế do chúng tôi đo lường.

Về màu sắc và hoa văn


Một số sản phẩm được làm thủ công từng cái một. Xin lưu ý rằng các sản phẩm có cùng màu sắc và hoa văn có thể không có sẵn.

Giao hàng đến Việt Nam
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi