Giao hàng đến Việt Nam
Hướng dẫn
Vải
Cúc
Dây kéo khoá
Ruybăng
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt khu vực
Bạn không thể thay đổi cài đặt khu vực. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt .
ApparelX là trang thương mại điện tử cung cấp nguyên phụ liệu may mặc cho doanh nghiệp trên toàn cầu.
Đề cương dịch vụ
ApparelX ra đời vào năm 2018 và ApparelX Global ra đời vào năm 2020. Vui lòng kiểm tra hồ sơ của chúng tôi.
Các điều khoản và điều kiện
Bạn có thể kiểm tra Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.
Chính sách bảo mật
Bạn có thể kiểm tra Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Ký hiệu thương mại đặc biệt
Bạn có thể kiểm tra Ký hiệu Thương mại Đặc biệt của chúng tôi.
Chính sách cookie
Bạn phải đồng ý với chính sách này theo GDPR để tận dụng các tính năng thành viên của ApparelX.
Hướng Dẫn Chính
Thanh toán
Giải thích về các phương thức thanh toán của ApparelX.
Vận chuyển
Giải thích về các phương thức vận chuyển, thời gian và chi phí giao hàng của ApparelX.
Tình trạng hàng
Chúng tôi giải thích tất cả tình trạng còn hàng mà bạn có thể thấy trên trang, thời gian thực hiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm.
Gia công/ Rập/ Nhuộm
Chúng tôi giải thích tất cả các dịch vụ nhuộm, cắt và may mà ApparelX cung cấp cho bạn.
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn về các đề mục quan trọng như phí cắt vải, giá cả, thống số sản phẩm.
Tập đoàn EXCY
Giới thiệu về EXCY Group, tập đoàn điều hành ApparelX.
Okura Shoji
Giới thiệu về Okura Shoji, nhà cung cấp chính của ApparelX.
DesignX
Giới thiệu về DesignX, nhà điều hành công nghệ thông tin của ApparelX
ApparelX Point
Giới thiệu về hệ thống tích điểm của ApparelX.
Bắt đầu kinh doanh
Bạn có thể bắt đầu kinh doanh với ApparelX. Nó là một nhà sản xuất, nó như một nhà cung cấp. Việc kinh doanh trên toàn thế giới.
Giao hàng đến Việt Nam
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi