Giao hàng đến Việt Nam
Hướng dẫn
Vải
Cúc
Dây kéo khoá
Ruybăng
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi cài đặt khu vực
Bạn không thể thay đổi cài đặt khu vực. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt .
The latest news on ApparelX Global
2 thg 9, 2022

Silver week 2022: September Operation Schedule

Announcement
Holiday
Business Hour
Chia sẻ bài đăng blog này

Dear ApparelX Global members,


 It is this time of the year again, and another Japanese national holiday is coming. Do you know that beside golden week, Japan also has a silver week? This year, silver week will start from September 17th to September 25th.  

We would like to announce ApparelX operation hours during September: 

Monday September 19th: Closing for national holiday 

Friday September 23rd: Closing for national holiday 

*** All of the timing above is in Japan time (GMT+9). 

 

Eventhough ApparelX operates during the silver week, the lead time can be delayed since a lot of the manufacturers will be closing for the whole week. 

 We strongly suggest you plan your order ahead to avoid any shipment postpone. 


Best regards,

 ApparelX.   

1mọi người nghĩ rằng điều này là hữu ích
Trang này được xuất bản bởi chức năng của Apparel X Blog ™.
Giao hàng đến Việt Nam
VND | Đồng
Tiếng Việt
Thay đổi